สงครามยูเครนและสุขภาพของผู้ลี้ภัย

สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่อาจดูแลชาวยูเครนที่พลัดถิ่นจากสงคราม บทวิเคราะห์ใหม่ที่ตีพิมพ์ใน CMAJ (Canadian Medical Association Journal)ให้ภาพรวมของข้อควรพิจารณาด้านสุขภาพและทางคลินิกในประชากรกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังเน้นถึงช่องว่างที่สำคัญในระบบการดูแลสุขภาพของแคนาดาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้การดูแลผู้ลี้ภัยและผู้อพยพอื่นๆ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 11 กรกฎาคม 2022 วารสารสมาคมการแพทย์แคนาดา สงครามในยูเครนส่งผลให้จำนวนประชากรและผู้ลี้ภัยทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ตัวเลขเหล่านี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากความไม่มั่นคงของโลกและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลแคนาดาได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการมีส่วนร่วมกับชาวยูเครนพลัดถิ่นและชาวแคนาดาคนอื่นๆ ในการจัดหาที่พักพิงสำหรับชาวยูเครน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวีซ่าชั่วคราว 3 ปีแบบใหม่ นั่นคือการอนุญาตแคนาดา–ยูเครนสำหรับการเดินทางฉุกเฉิน (CUAET) ประเทศอาจรับคนได้มากกว่า 112,000...